Eyes of Youth

Eyes of Youth

ทรีตเมนท์สุดพิเศษเพื่อลดริ้วรอยผิวรอบดวงตาอย่างปลอดภัยที่สุด
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในการสังเคราะห์ 100% Pure Marine Collagen
ที่ซึมซาบได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุดเพื่อลดเลือนเส้นริ้วรอบดวงตา
รอบพับบริเวณหางตา และรอยย่นใต้ตา ช่วยเสริมพยุงเพื่อยกกระชับผิวอย่างเ


ส่วนประกอบสำคัญ :
100% Pure Marine Collagen Freeze-dried"