ไฮเดรติ้ง ซันสกรีน บอร์ด สเปคตรัม เอสพีเอฟ 40

ไฮเดรติ้ง ซันสกรีน บอร์ด สเปคตรัม เอสพีเอฟ 40


Titanium Dioxide
Octinoxate
Octisalate
Zinc Oxide
Tocopheryl Acetate (Vitamin E)
Calcium Ascorbate (Vitamin C)
Green Tea
Aloe
Rose