Recovery Massage Oil

Recovery Massage Oil

ด้วยเบสน้ำมันคุณภาพที่ดีที่สุดที่เป็นแหล่งอาหาร Vitamin Eจาก Safflower Seed Oil
และ Grape Seed Oil ผสานกับน้ำมันระเหยจาก Eucalyptus ที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียด
และ Camphorบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดข้อและเส้นประสาท
ผสานกับท่านวดที่ผสานระหว่างนวดไทยราช


ส่วนประกอบสำคัญ :
Staffflower Seed Oil , Grapeseed Oil,
Eucalyptus Oil, Camphor Oil, Methyl Salicylate