Laser Recovery

Laser Recovery

ลดอาการแสบร้อน รอยแดงหลังจากผิวได้ถูกทำลายจากความร้อนไม่ว่าจะเป็น แสงแดด
เลเซอร์ต่างๆ IPLทรีตเมนท์ที่คิดค้นสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรง ลดอาการอักเสบของผิว

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าที่ผ่านการทำทรีตเมนท์หน้าจากร้านคุณหมอ AHA Laser IPL Thermage
และความร้อนจากแส


  • ช่วยลดการระคายเคือง
  • ลดอาการผื่นแดง
  • ช่วยการขยายตัวของเส้นเลือดฝอยแตกกระจาย
  • ต่อต้านการอักเสบ

  • Aloe vera,
  • Azulene : บรรเทาอาการแสบร้อน บวมแดง
  • Collagen Fiber